NUTTIGE INFO

AFWIJKING DMV MEDISCH ATTEST

Voetballen in lagere categorie owv medische redenen.

CLUBARTS

We hebben sinds kort een nieuwe clubarts: Ella Staelens.

SPORTONGEVAL

Wat te doen bij een sportongeval van mijn dochter (klik op LEES MEER om de tekst te zien)                           

1.1 CONTACTPERSOON BINNEN DE CLUB VOOR DE INDIENING EN DE OPVOLGING VAN DE ONGEVALLENDOSSIERS