NUTTIGE INFO

AFWIJKING DMV MEDISCH ATTEST

Voetballen in lagere categorie owv medische redenen.

CLUBARTS

We hebben sinds kort een nieuwe clubarts: Ella Staelens.

SPORTONGEVAL

Wat te doen bij een sportongeval

1.1 CONTACTPERSOON BINNEN DE CLUB VOOR DE INDIENING EN DE OPVOLGING VAN DE ONGEVALLENDOSSIERS