NUTTIGE INFO

AFWIJKING DMV MEDISCH ATTEST

Voetballen in lagere categorie owv medische redenen.

CLUBARTS

We hebben sinds kort een nieuwe clubarts: Ella Staelens.

ORGANIGRAM - WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT?
CHARTER TEGEN RACISME

KAA Gent erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomsten. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie.

REGELS TER VOORKOMING VAN SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG

Het is belangrijk dat leden zich veilig voelen binnen hun sportvereniging. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen worden. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken zijn er een aantal omgangsregels opgesteld.

CHARTER TEGEN PESTEN

HET VERSCHIL TUSSEN PLAGEN EN PESTEN

Wat te doen bij een sportongeval

1. CONTACTPERSONEN

1.1 CONTACTPERSOON BINNEN DE CLUB VOOR DE INDIENING EN DE OPVOLGING VAN DE ONGEVALLENDOSSIERS

Veronique Turkelboom - veronique.kaagentladies@gmail.com