Nieuws

Een nieuw seizoen voor de deur betekent meestal nieuwe speelsters bij de club Ook hoofdcoach Dave krijgt er 5 nieuwe trainers bij en een nieuwe fysical coach Joke Schuermans.