CHARTER TEGEN RACISME

KAA Gent erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomsten. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zullen we, in het raam van onze opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fair-play en zullen we de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en discriminatie.

 • Door via al onze acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;

 • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;

 • Door op te treden als opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert;

 • Door opname in ons reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke ander vorm van discriminerende houding zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamofobie,… en van de ermee gepaard gaande symbolen;

 • Door het geven van instructies aan onze leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kledij draagt;

 • Door ons te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond de voetbalvelden en op de internetsites;

 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;

 • Door het overmaken aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen;

 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen eventueel met bijstand van bevoegde instellingen zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding of van gespecialiseerde verenigingen zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten;

 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken;

 • Door regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter.

 

ALLE vormen van discriminatie en racisme dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de TVJO, trainer of ploegafgevaardigde.