CHARTER TEGEN PESTEN

HET VERSCHIL TUSSEN PLAGEN EN PESTEN

PLAGEN
Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar aan. Nu eens plaagt de ene, dan weer de andere. Soms is het leuk, soms niet, maar een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed.
Je kunt elkaar ook plagen voor het plezier. Dat kan soms verkeerd vallen, maar echt verschrikkelijk is plagen niet. Af en toe plagen, moet wel kunnen.

PESTEN
Bij pesten is het anders. Als er gepest wordt, is het ene kind altijd sterker dan het andere. Of de pester heeft grotere spierballen, een grotere mond…
Pesten gebeurt nooit zomaar één keertje. Een kind dat gepest wordt, is steeds het mikpunt. Bij pesten blijf je elke dag opnieuw bang, triestig of kwaad. Daarom is pesten nooit leuk. Pesten gebeurt berekend. De pestkop wil pijn doen, vernielen, iemand laten merken dat hij waardeloos is. Dat gebeurt telkens opnieuw! Bijna altijd staat een individu tegenover een groep. De pestkoppen zijn meestal dezelfden, de gepesten ook. Pesten gebeurt meestal op het moment dat de groep ontsnapt aan het toezicht van volwassenen: in de kantine, in de kleedkamers, op weg naar veld of kleedkamers…

PESTEN is elke keer opnieuw:

 • pijn doen,
 • vuile of kwetsende woorden zeggen,
 • uitsluiten,
 • achtervolgen,
 • iemand dwingen dingen te doen,
 • dingen wegnemen, wegstoppen, vernielen,
 • ervoor zorgen dat je met niemand mag spelen.

PESTEN komt voor in verschillende soorten:

 • verbaal: spotten, uitschelden, dreigen, vernederen, leugens verspreiden…,
 • lichamelijk: slaan, schoppen, vechten…,
 • stelen of vernielen: bril kapot maken of verstoppen, kledij verstoppen,
 • uitsluiten of negeren: meisjes doen dit vaker dan jongens.

Signalen dat iemand gepest wordt

 • kinderen die zich isoleren,
 • vaak betrokken bij opstootjes op de club,
 • vaker afwezig op training,
 • de veiligheid van de trainer opzoekend,
 • hoofdpijn, buikpijn,
 • plotse achteruitgang in sportieve prestaties.

Profiel van de pester

 • iemand die stoer doet en wil imponeren,
 • fysiek sterker dan de andere speelsters,
 • willen overheersen ten koste van alles,
 • impulsief en agressief reagerend tegenover tegenwerking,
 • een groot idee van zichzelf hebbend,
 • zich laten omringen met meelopers en eerder gevreesd dan geliefd is.

 

Wat is cyberpesten?

Het Cyberbullying Research Center definieert cyberpesten als “opzettelijke en herhaaldelijke schade die wordt toegebracht door het gebruik van computers, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten.” Deze interacties resulteren vaak in vernedering voor het slachtoffer. Ze zijn opzettelijk en meedogenloos. Slachtoffers hebben het gevoel dat ze nergens veilig zijn voor een cyberpester.

Kenmerken van cyberpesten

Er zijn een paar belangrijke kenmerken die ouders kunnen helpen beslissen of hun kind te maken heeft met online pesten. Om een online interactie als cyberpesten te kunnen beschouwen, moeten onderstaande zaken van toepassing zijn:

 • Doelgericht: het cyberpesten wordt gedaan met de bedoeling schade toe te brengen.
 • Herhaaldelijk: bij digitaal pesten is er altijd sprake van herhaaldelijk pestgedrag.
 • Schadelijk: het slachtoffer ondervindt schade die door de pester wordt toegebracht.
 • Gebeurt op een apparaat: cyberpesten gebeurt op mobiele telefoons, computers, game-apparaten of andere elektronische apparaten.
 • Waar komt cyberpesten het meest voor?

Omdat cyberpesten online gebeurt via elektronische apparaten, kan het voor het slachtoffer onontkoombaar aanvoelen. Telkens wanneer hij zijn telefoon ontgrendelt of inlogt op zijn social media-account, kan hij met een aanval worden geconfronteerd. Digitaal pesten gebeurt vaak:

 • Op social media sites
 • Via sms-berichten
 • Op online messaging-apps
 • In forums en chatrooms
 • Via e-mail
 • Tijdens online gaming (denk aan Roblox)
 • Tijdens video live streams

Digitaal pesten kan, net als elke andere vorm van pesten, ontzettend veel verdriet losmaken bij het slachtoffer. Sterker nog, het heeft vaak een nóg grotere impact dan ‘regulier pesten’. Cyberpesten kan vreemde vormen aannemen. In de Verenigde Staten komt bijvoorbeeld ‘swatting‘ weleens voor.

Cyberpesters kunnen hun slachtoffers stalken of treiteren via elektronische kanalen die in de vorige decennia niet bestonden. Bij online pesten wordt geen fysiek geweld gebruikt. Maar dat zijn niet de enige verschillen tussen het traditionele pesten en het cyberpesten van deze tijd.

 

TIPS VOOR KINDEREN DIE GEPEST WORDEN

Als je wordt gepest, denk je misschien dat het nooit gaat stoppen. Je hebt GEEN schuld aan pesten, ook al denk je dat. Maar je hebt misschien wel iets in je gedrag dat pesters aantrekt. Dit gedrag kan je veranderen en je kan er met iemand over praten.

Niemand heeft het recht om aan je te komen. Niemand heeft het recht om je te pesten. Het is niet gemakkelijk om pesten te stoppen. Maar het kan wel. Je kan het niet in je eentje. ANDEREN moeten je daarbij helpen. VERTELLEN dat jij of anderen gekwetst, getrapt, geslagen of vernederd worden, is nooit klikken.

Je hebt volwassenen nodig om het pesten te stoppen. Vertellen wat je overkomt of ziet gebeuren, doe je niet zomaar. De kans bestaat dat de pester wraak neemt of jou een klikspaan noemt.

 • Praat er met iemand over: ouders, leerkracht op school, trainer, iemand die je leuk vindt, vriend(in),
 • Vertel het aan je huisdier, je knuffel,
 • Bel tele-onthaal: 106 of chat online met tele-onthaal via www.tele-onthaal.be,
 • Zeg tegen de kinderen dat je het heel erg vindt,
 • Probeer de pester te negeren,
 • Probeer met andere ploeggenoten een goeie band te krijgen,
 • Vraag een groepsgesprek.

Er is een verschil tussen klikken en melden
Klikken: Je wil dat de pester een straf krijgt. <-> Melden: Je wil dat de pester ophoudt.

 

TIPS VOOR KINDEREN DIE PESTEN

Soms weten kinderen die pesten echt niet waar ze mee bezig zijn. In het begin was het misschien een grap waar heel de groep mee moest lachen en ging jij daarna nog een stapje verder. Je deed maar door. Misschien wil je ermee stoppen maar weet je niet goed hoe je dat doet. Heb je al gemerkt dat de kinderen waarmee je ‘grapjes’ uithaalt het echt NIET prettig vinden? Heb je al eens geluisterd naar hun verhaal? Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en de gevolgen ervan. Het MOET STOPPEN. Doe niet met een ander wat je zelf niet leuk vindt.

Denk even na: WAAROM pest ik?

 • Wil je groter zijn of sterker dan de rest?
 • Ben je bang om anders zelf gepest te worden?
 • Heeft men jou vroeger gepest en wil je dit nu terugdoen?
 • Ben je ergens boos om, maar durf je dat niet te zeggen?

Wat kan je doen?

Praat er met iemand over: ouders, leerkracht op school, trainer, iemand die je leuk vindt, vriend(in).

Zorg dat je je energie op een positieve manier kwijt kunt.

Lees een boek over pesten en zoek info op www.kieskleurtegenpesten.be.

 

TIPS VOOR IEDEREEN DIE MEEDOET OF WELEENS TOEKIJKT

Voor jullie is het heel wat gemakkelijker om er iets aan te doen. Als jullie niet meedoen, staat de pester alleen. Als de pester alleen staat en ziet dat er niemand meedoet, dan gaat de lol in pesten redelijk snel over. Als jullie enkel blijven toekijken, staat de gepeste alleen. Als die alleen staat en ziet dat er niemand steunt of helpt dan verergert de situatie.

Vertellen aan volwassenen dat andere kinderen gekwetst, getrapt, geslagen, vernederd worden, is NIET klikken.

Denk even na: WAAROM doe ik soms mee of waarom laat ik het gebeuren?

 • Ben je bang om zelf gepest te worden?
 • Hoop je zo meer vrienden te krijgen?

Wat kan je doen?

Zeg duidelijk:

 • Hou op, je kwetst hem/haar.
 • Dit is echt niet leuk meer!
 • Praat er met iemand over: ouders, leerkracht op school, trainer, iemand die je leuk vindt, vriend(in).
 • Ga groepsgesprekken niet uit de weg.

ONTHOUD: BIJ KAA GENT LADIES IS ER GEEN PLAATS VOOR PESTGEDRAG! HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN IS GEEN OPTIE!

Dichter bij mooi voetbal kan je niet komen

KAA Gent Ladies, de grootste meisjes- en vrouwenvoetbalclub van het land!