CHARTER TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME

KAA Gent erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomsten. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zullen we, in het raam van onze opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fair-play en zullen we de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en discriminatie.

 • Door via al onze acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;

 • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;

 • Door op te treden als opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert;

 • Door opname in ons reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke ander vorm van discriminerende houding zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamofobie,… en van de ermee gepaard gaande symbolen;

 • Door het geven van instructies aan onze leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kledij draagt;

 • Door ons te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond de voetbalvelden en op de internetsites;

 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;

 • Door het overmaken aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen;

 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen eventueel met bijstand van bevoegde instellingen zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding of van gespecialiseerde verenigingen zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten;

 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken;

 • Door regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter.

 

ALLE vormen van discriminatie en racisme dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de TVJO, jeugdcoördinator, trainer of ploegafgevaardigde.

COME TOGETHER: NIEUW ACTIEPLAN DISCRIMINATIE EN RACISME

Samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF lanceren we een nieuw actieplan discriminatie en racisme.

Toegankelijk meldpunt, nieuwe inclusiemanager, Diversity Board en Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme staan centraal.

BENT U IN HET KADER VAN EEN VOETBALWEDSTRIJD, TRAINING, OF EVENEMENT HET SLACHTOFFER/GETUIGE (GEWEEST) VAN DISCRIMINATIE?


Meld het via het contactformulier.We hebben met een groep van 20 vertegenwoordigers uit het voetbal en met diverse achtergronden de afgelopen maanden een nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie uitgewerkt. De basis om discriminatie en racisme krachtig aan te pakken, klinkt het unaniem. Zo zijn er onder meer een inclusiemanager, een nieuwe Diversity Board, een Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme opgenomen en moet het melden van racisme en discriminatie een pak toegankelijker worden.


Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een diepgeworteld maatschappelijk probleem dat jammer genoeg ook in het voetbal regelmatig de kop opsteekt. Om de komende jaren discriminatie en racisme aan te pakken, gingen we samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF luisteren bij 20 vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen, die elk vanuit hun eigen ervaring betrokken zijn bij het Belgische voetbal.

“Ga op zaterdag naar een willekeurige wedstrijd kijken en je zal zien dat het team op het veld een goede afspiegeling is van onze samenleving. Weinig sporten zijn zo inclusief als voetbal. Jammer genoeg is racisme nog steeds aanwezig op en langs de velden. Maar ook binnen onze eigen organisatie ligt er nog heel wat werk op de plank om een weergave van de huidige maatschappij te zijn. Daarom hebben we al deze mensen met verschillende achtergronden samengebracht om ons te vertellen hoe we hun problemen rond racisme en discriminatie kunnen aanpakken. Met dit plan willen we tonen dat we deze problematiek heel serieus nemen en dat we het echt menen”

- Peter Bossaert, CEO van de KBVB

Uit alle gesprekken destilleerden we samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF de essentie om de huidige situatie aan te pakken. Samen willen we voluit inzetten op luisteren, vertegenwoordigen, opleiden, meten en communiceren.

"Ik heb het al zoveel gezegd, maar ze luisteren niet.”

- Zuraya (14), lid van City Pirates Antwerpen

“Ik heb het gevoel dat er niemand gestraft wordt voor racisme in het voetbal. Er komt ook geen duidelijk signaal vanuit de Voetbalbond als er iets gebeurt.”

- Lamine (24), lid van RBFA Jeugdraad

“Racisme is negatieve energie. Gelukkig kon ik het omzetten in motivatie.”

- Kassandra Missipo (23), Belgian Red Flame

 

Dichter bij mooi voetbal kan je niet komen

KAA Gent Ladies, de grootste meisjes- en vrouwenvoetbalclub van het land!