AFWIJKING DMV MEDISCH ATTEST

PROCEDURE AANVRAAG MEDISCHE AFWIJKING

Voetballen in lagere categorie owv medische redenen.

https://www.voetbalvlaanderen.be/club/jeugdsport-18/medische-afwijking-en-leeftijdsdispensatie/medische-afwijking

Een aanvraag medische afwijking kan verschillende redenen hebben:

 • groeiachterstand of vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit),
 • motorische of psychosociale problemen

Enkel een erkende sportkeuringsarts kan een dergelijke afwijking verlenen en de procedure verloopt administratief volledig digitaal. Onderstaande website brengt je in contact met een erkende sportkeuringsarts in jouw buurt. Maak met deze arts een afspraak voor een consultatie.

Stappenplan (zie ook bovenstaand filmpje)

 1. Stap 1: Ga naar www.sportkeuring.be 
 2. Stap 2: Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster die de afwijking vraagt.
 3. Stap 3: Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen'
 4. Stap 4: Vul de vragenlijst in en verstuur deze digitaal
 5. Stap 5: Contacteer de arts voor een afspraak.

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ).

 • Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan Voetbal Vlaanderen en de KBVB.
 • Mits goedkeuring door de arts bezorgt Voetbal Vlaanderen / KBVB het 'attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie' digitaal aan de gerechtigde correspondent van jouw club (via de inbox van de GC van de club).DOEL MEDISCHE AFWIJKINGSREGEL

Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen en geldt zowel voor elite, interprovinciaal, provinciaal als gewestelijk.
Voetbal Vlaanderen en de KBVB benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden langs deze weg niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts.

Belangrijk!

 • Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter (art. B4.97 van het bondsreglement).
 • Voor het gewestelijk jeugdvoetbal raden we echter aan de procedure van de leeftijdsdispensatie te volgen.
 •  
 • PRAKTISCHE OPMERKINGEN
 • De sportkeuringsarts dient de aanvraag door te sturen naar de federatie. Van zodra de aanvraag doorgestuurd is, wordt het attest binnen 5 werkdagen afgeleverd aan de GC van de club.
 • Het is belangrijk dat de juiste gegevens (naam, voornaam, geboortedatum en club) worden ingegeven. Zo niet dreigt de speler niet teruggevonden te worden in de bestanden van de federatie (je kan via de RBFA-app en "verkennen" de naam van de speler in onze bestanden verifiëren).
 • Indien de sportkeuringsarts de aanvraag niet toestaat, wordt er geen attest afgeleverd.

 

Dichter bij mooi voetbal kan je niet komen

KAA Gent Ladies, de grootste meisjes- en vrouwenvoetbalclub van het land!