Scouting

Meisjes die wensen lid te worden van KAA Gent Ladies, kunnen in één van onderstaande situaties verkeren, afhankelijk van de situatie waarin men verkeert, is een andere procedure voorzien.

1)  U bent geen lid van een andere voetbalclub.

Dan kunt u lid worden door eenvoudige ondertekening van een aansluitingsformulier.  Hiervoor wendt u zich tot iemand van de sportieve cel, onze jeugdcoördinator of de cel scouting, die u verder zullen helpen.
Wenst u het eerst even te proberen?
In dit geval kunt u een 3-tal trainingen vrijblijvend bijwonen. Na die trainingen maakt u de keuze om al dan niet lid te worden van KAA Gent Ladies.
U kan contact opnemen met onze jeugdcoördinator om enkele trainingen bij te wonen.

2)  U bent lid van een andere voetbalclub.

Alvorens ontslag te nemen bij uw club, stemt u vooraf af met iemand van de sportieve cel van  KAA Gent Ladies.

Om te veranderen van club zijn hier 2 mogelijkheden :

1. Ofwel na afloop van het seizoen :
U geeft uw ontslag bij aangetekend schrijven tussen 1 april en 30 april bij uw club door een ontslagformulier aangetekend te versturen naar zowel de KBVB als naar de club die u wenst te verlaten of u kan uw ontslag aanvragen via KAA Gent Ladies en u tekent vervolgens een aansluitingsformulier bij  KAA Gent Ladies.

2. Ofwel tijdens het lopende seizoen :
U brengt, na overleg met onze sportieve cel, de club die u wenst te verlaten, op de hoogte dat u via een transfer de club wenst te verlaten. Indien zij akkoord gaan, vraagt KAA Gent Ladies de overgang aan en dient de club die u wilt verlaten schriftelijk te bevestigen.

UITSLUITEND MITS SCHRIFTELIJK AKKOORD van de GERECHTIGD CORRESPONDENT van de club waarbij u bent aangesloten en uiteraard mits akkoord van KAA Gent Ladies kan u bij ons enkele keren voorafgaand aan uw transfer, komen trainen.

Aansluitend op de clubmissie, die getalenteerde jongeren een complete kwaliteitsvolle opleiding wil aanbieden, willen wij ervoor zorgen dat alle talenten uit de regio zoveel mogelijk bij KAA Gent spelen. KAA Gent Ladies wil dat speelsters uit de regio hun talent kunnen ontplooien door op hoger niveau te spelen . De jeugdwerking geeft de kans aan jonge meisjes met talent om op hun  niveau de voetbalsport uit te oefenen. Door betere spelers aan te trekken willen wij ook de eigen speelsters beter maken. De jeugdwerking van KAA Gent Ladies wil ernaar streven om op elk niveau een team te creëren met de betere speelsters uit de regio.

In de loop van het seizoen organiseert de sportieve cel van KAA Gent Ladies, meerdere kennismakingsmomenten. Op zo’n moment worden trainingen aangeboden onder leiding van onze jeugdtrainers en kunnen de aanwezige meisjes ervaren hoe er bij de jeugd van KAA Gent Ladies wordt getraind.  Het is tevens de bedoeling om deze meisjes te laten kennis maken met de club en met enkele jeugdspeelsters van KAA Gent Ladies.

U kan contact opnemen met onze jeugdcoördinator Joeri Vanhee, via mail op joeri.vanhee@outlook.com .

 

De scoutingscel bestaat uit Michel Vanzieleghem en Nicolas Nys.

U kan contact opnemen met Michel Vanzieleghem via mail op michel.vanzieleghem@kaagentladies.be of via gsm op 0032 495 12 96 36

U kan contact opnemen met Nicolas Nys via mail op mailto:nicolas.nys@kaagentladies.be of via gsm op 0475 21 53 44