Boarding

Er is sinds kort mogelijkheid tot het plaatsen van publiciteit via boarding langs onze terreinen. ( Neptunus Wondelgem vaste boarding - Jan Yoens en PGB  stadion flexibele boarding)

Het contract, voorziet omwille van de leesbaarheid, in een minimum van 3 lopende meter. De standaard periode is 3 jaar met stilzwijgende hernieuwing op vervaldag, telkens opnieuw voor een  jaar.

De tarieven per site 2017 - inclusief plaatsing en onderhoud -  exlusief btw - per jaar:

3 meter        € 1.349 (minimum) 

4 meter        € 1.749

5 meter        € 2.149

6 meter        € 2.399 (aan te raden)

Deze bedragen worden gefactureerd en zijn fiscaal aftrekbaar.

Er wordt een korting voorzien van 20% voor een boarding op een tweede site en 30% voor de derde site.